2010-12-14

[js][jQuery] Czy zmienna istnieje i nie jest pusta

Prosty sposób na sprawdzenie czy zmienna istnieje i nie jest pusta:

var zmienna = $("#zmienna").val();
if(typeof zmienna !== "undefined" && zmienna){
alert(zmienna);
} else {
alert("brak zmiennej lub pusta");
}

2010-12-08

[psql] Prosta funkcja w PostgreSQLu

PostgreSQL umożliwia tworzenie funkcji - poniżej można zobaczyć na prostym przykładzie jak tego dokonać:

CREATE OR REPLACE FUNCTION prosta_funkcja(pierwsza_zmienna integer, druga_zmienna integer) RETURNS void AS
$$
BEGIN
INSERT INTO jakas_tabela (dodata, modata, idoper, kod, nazw) SELECT now() as dodata, now() as modata, $2 as idoper, kod, nazw FROM jakas_tabela WHERE idoper=$1;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

To taki zupełnie prosty przykład - więcej można znaleźć w dokumentacji.
Szczegóły funkcji można w każdej chwili sobie obejrzeć za pomocą komendy

\dt prosta_funkcja

2010-12-07

[unix][xml] XMLStarlet Command Line XML Toolkit

XMLStarlet to bajeranckie narzędzie do wszelkich działań na plikach XML z poziomu linii poleceń. Można za jego pomocą m.in. przeglądać, edytować w walidować tego typu pliki.
Aby obejrzeć możliwości tego cudeńka zapraszam do dokumentacji.

2010-12-06

[jQuery] $.get() i wykorzystanie danych w innej funkcji

Funkcja $.get() daje bardzo fajną możliwość wykorzystania świeżo pobranych danych w innej funkcji:

function wczytajCos(){
$.get('cos.php?cl=foo', zrobCos);
}

function zrobCos(data){
alert(data);
}

Jak łatwo się domyśleć funkcja wczytajCos() prześle zmienną foo w tablicy $_GET do strony cos.php i uruchomi funkcję zrobCos(), która z kolei wyświetli w alercie wynik tej akcji.