2014-06-03

[linuks] Synchronizacja katalogów za pomocą rsync i ssh

Za pomocą poniższej komendy możemy skopiować zawartość katalogu dir z komputera remotehost na lokalny komputer. Ponowne odpalenie tej komendy spowoduje zsynchronizowanie katalogu dir na lokalnym komputerze z katalogiem dir na komputerze remotehost.

rsync -avz -e 'ssh -p 2222' remoteuser@remotehost:/remote/dir /this/dir/

W tym przykładzie łączymy się z komputerem remotehost za pomocą ssh po niestandardowym porcie 2222.