2017-10-06

JavaEE - wyświetlenie całego URI za pomocą UriInfo

UriInfo (za pomocą którego jest możliwe wyciągnięcie całego URI) można wstrzyknąć za pomocą adnotacji @Context jako pole klasy:
package pl.marceen.test.boundary;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import javax.ejb.Stateless;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.core.Context;
import javax.ws.rs.core.UriInfo;

@Stateless
@Path("test")
public class TestRestReceiver {
  private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TestRestReceiver.class);

  @Context
  private UriInfo uriInfo;

  @GET
  @Path("logStatus")
  public String logStatus() {
    logger.info("Path: {}", uriInfo.getAbsolutePath());

    return "OK";
  }
}
Można wstrzyknąć UriInfo również jako atrybut metody:
package pl.marceen.test.boundary;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import javax.ejb.Stateless;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.core.Context;
import javax.ws.rs.core.UriInfo;

@Stateless
@Path("test")
public class TestRestReceiver {
  private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TestRestReceiver.class);

  @GET
  @Path("logStatus")
  public String logStatus(@Context UriInfo uriInfo) {
    logger.info("Path: {}", uriInfo.getAbsolutePath());

    return "OK";
  }
}

2017-01-16

Centos6 - add and remove User

Add User

sudo adduser newuser
sudo passwd newuser

Delete User

sudo userdel -r newuser
You can add the flag “-r” to the command if you would like to simultaneously remove the users’s home directory and files.

2017-01-11

EntityManager - find list of objects

public List<Element> findAllElements(Task task) {
  logger.info("Try to find elements - task: {}", task.getId());

  return em.createNamedQuery(Element.FIND_ALL_BY_TASK, Element.class)
        .setParameter("task", task)
        .getResultList();
}