2013-07-26

Instalacja statystyk Awstats pod Ubuntu

Instalacja i konfiguracja statystyk z Apache'a na przykładzie strony twoja_domena.pl

Instalacja:
sudo apt-get install awstats
opcjonalnie również:
apt-get install libnet-ip-perl
apt-get install libgeo-ipfree-perl

Utworzenie pliku konfiguracyjnego:
sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.twoja_domena.pl.conf

Edycja pliku konfiguracyjnego:
# apache2
LogFile="/var/log/apache2/access.twoja_domena.log"

# domain name
SiteDomain="twoja_domena.pl"
HostAliases="localhost 127.0.0.1 twoja_domena.pl"

LogFormat=1
opcjonalnie można aktywować pluginy:
LoadPlugin="tooltips"
LoadPlugin="geoipfree"

Odpalamy pierwszy raz statystyki:
sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=twoja_domena.pl -update

Po jakimś czasie (może nawet kilku minutach) powinno się pojawić coś w tym stylu:
Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.twoja_domena.pl.conf" by AWStats version 7.0 (build 1.971)
From data in log file "/var/log/apache2/access.twoja_domena.log"...
Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
Searching new records from beginning of log file...
Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...
Jumped lines in file: 0
Parsed lines in file: 2075
 Found 0 dropped records,
 Found 0 comments,
 Found 0 blank records,
 Found 54 corrupted records,
 Found 0 old records,
 Found 2021 new qualified records.

W katalogu /etc/apache2/sites-available/ w którym znajduje się konfiguracja apache'a danej strony (u mnie jest to /etc/apache2/sites-available/twoja_domena_pl) należy dodać:
Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
Alias /awstatsicons/ "/usr/share/awstats/icon/"
Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

Na koniec robimy restart Apache'a:
/etc/init.d/apache2 restart

oraz dodajemy generowanie statystyk do Crontaba:
0 */3 * * * /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=twoja_domena.pl -update > /dev/null

Jeśli chcemy zrestartować awstatsa:
sudo su - root
cd /var/lib/awstats
rm *
logout

źródło:
- http://jeromejaglale.com/doc/ubuntu/awstats
- https://help.ubuntu.com/community/AWStats