2013-12-13

[js] Zabezpieczenie przed ponownym wczytaniem skryptu

Jeśli chcemy tylko raz wczytać dany skrypt JavaScript wystarczy mały zabieg:
 if(typeof wczytano_skrypt === "undefined"){
 $(".szczegoly_uprawnienia").on({
  click: function(){
  console.log("kaboooom!");
  }
 });
 wczytano_skrypt = true;
 }

2013-12-05

[git] Cofanie niezatwierdzonych zmian

W przypadku zmian jeszcze nie zatwierdzonych sprawa jest prosta. Poniżej przedstawiam przykład, w którym przez przypadek usunąłem katalog config wraz z zawartymi w nim plikami *.yml. Po wpisaniu git status otrzymałem coś taki wynik:
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add/rm [file]..." to update what will be committed)
#  (use "git checkout -- [file]..." to discard changes in working directory)
#
# deleted:  app/config/config.yml
# deleted:  app/config/config_dev.yml
# deleted:  app/config/config_prod.yml
# deleted:  app/config/config_test.yml
# deleted:  app/config/parameters.yml
# deleted:  app/config/parameters.yml.dist
# deleted:  app/config/routing.yml
# deleted:  app/config/routing_dev.yml
# deleted:  app/config/security.yml
#

Aby cofnąć niezatwierdzone zmiany wystarczy wpisać w konsoli:

git checkout -- app/config/*