2014-05-30

[php][symfony] FOSUserBundle - modyfikacja routingu

Cel


Zmienić ścieżkę logowania z:

moja_witryna.lh/login
na:

moja_witryna.lh/xyz_login

Rozwiązanie


Aby tego dokonać wystarczą dwa proste kroki przedstawione poniżej.

Usuwamy domyślny routing fos_user_security i dajemy własny


W pliku routing.yml modyfikujemy zapis

fos_user_security:
  resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/security.xml"

na:

fos_user_security_login:
  pattern: /xyz_login
  defaults: { _controller: FOSUserBundle:Security:login }

fos_user_security_check:
  pattern: /xyz_login_check
  defaults: { _controller: FOSUserBundle:Security:check }

fos_user_security_logout:
  pattern: /xyz_logout
  defaults: { _controller: FOSUserBundle:Security:logout }

Modyfikujemy security.yml


Zmieniamy:

firewalls:
    main:
      pattern: ^/
      form_login:
        provider: fos_userbundle
        csrf_provider: form.csrf_provider
      logout:    true
      anonymous:  true

na:

firewalls:
    main:
      pattern: ^/
      form_login:
        provider: fos_userbundle
        csrf_provider: form.csrf_provider
        login_path: fos_user_security_login
        check_path: fos_user_security_check
      logout:
        path: fos_user_security_logout
      anonymous:  true