2016-06-24

Git z konsoli

Podstawowe polecenia

źródło: http://zeroturnaround.com/

Dodatkowe polecenia

Usunięcie lokalnego brancha

git branch -d the_local_branch

Log w postaci drzewa

git log --graph --decorate --oneline
git log --graph --full-history --all --color --pretty=format:"%x1b[31m%h%x09%x1b[32m%d%x1b[0m%x20%s"

Definiowanie własnych aliasów

git config --global alias.tree "log --graph --full-history --all --color --pretty=format:\"%x1b[31m%h%x09%x1b[32m%d%x1b[0m%x20%s\""