2015-09-30

Dysk SSD i Linuks Mint/Ubuntu

Kilka rzeczy, które warto ustawić mając system Mint/Ununtu zainstalowany na dysku SSD.

Swap

W pliku /etc/sysctl.conf dodajemy na dole następujące zmienne:

vm.swappiness = 1
vm.vfs_cache_pressure=50

Ja u siebie wyłączyłem swapa całkowicie (mam sporo ramu i mały dysk SSD):

vm.swappiness = 0

Wyłączenie "access time stamp"

W pliku /etc/fstab dla partycji dysku SSD dodajemy parametr noatime:

UUID=fcbaca8f-a6f7-4fa4-981a-8cd979a2e59d /        ext4  noatime,errors=remount-ro 0    1

Włączenie TRIM

Dysk SSD powinien być regularnie czyszczony. Czyszczenia można dokonać wykonując polecenie:

sudo fstrim -v /

Gdzie znak / to partycja dysku SSD. Jeśli mamy więcej dysków/partycji to dla każdego/każdej z nich wykonujemy to polecenie osobno. Dobrym zwyczajem jest wykonywanie tego polecenia podczas startu systemu. Aby tego dokonać należy w pliku /etc/rc.local dodać linie (przed exit 0):

# Run fstrim at boot
LOG=/var/log/trim.log
fstrim -v / >> $LOG
echo "Time: $(date)" >> $LOG

exit 0

Kilka dodatkowych zabiegów

Aby zmniejszyć ilość zapisów na dysku warto również unikać hibernacji oraz defragmentacji dysku SSD. Można również ograniczyć lub wyłączyć cache w przeglądarkach www.

źródło: http://www.leniwiec.org/

2015-09-24

Utworzenie lokalnej domeny przy użyciu Nginx i Virtual Hosts

Aby utworzyć lokalną domenę (np. http://test.lh), która zastąpiłaby adres http://localhost/test/ wystarczy kilka prostych ruchów:
 • Tworzymy katalog test w katalogu /var/www/html/
 • Tworzymy plik index.html w katalogu test
 • Dajemy uprawnienia 0775 dla katalogu test
 • W pliku index.html wpisujemy hello world!
 • Tworzymy plik test_lh.conf w katalogu /etc/nginx/sites-available/
 • W pliku test_lh.conf wpisujemy:
  server {
    listen  80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
    #listen  [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6
  
    root ${htdocs}${website};
    index index.html index.htm index.php;
  
    # Make site accessible from http://localhost/
    server_name ${website}.lh;
  }
  
 • W katalogu /etc/nginx/sites-enabled/ tworzymy link symboliczny do /etc/nginx/sites-available/test_lh.conf
  ln -s /etc/nginx/sites-available/test_lh.conf /etc/nginx/sites-enabled/test_lh.conf
 • W pliku /etc/hosts dodajemy linijkę 127.0.0.1 test.lh
 • Uruchamiamy przeglądarkę, wpisujemy w pasek adresy test.lh i cieszymy się z napisu hello world!

Skrypt do automatycznego utworzenia lokalnej domeny

Na GitHubie umieściłem skrypt, który wykonuje opisane ruchy w sposób automatyczny.

Utworzenie lokalnej domeny przy użyciu Apache2 i Virtual Hosts

We jednym z wcześniejszych wpisów umieściłem instrukcję w jaki sposób utworzyć lokalną domenę pod Apache2.

2015-09-12

Programuj pod kątem interfejsu

Nie deklaruj zmiennych jako egzemplarzy określonych klas konkretnych. Zamiast tego wykorzystaj tylko interfejs zdefiniowany w klasie abstrakcyjnej.