2012-12-22

[kohana] Zapis do logów

Kohana::$log->add(Log::WARNING, $msg);
To krótkie polecenie zapisuje nam dowolne informacje do katalogu logs - mała rzecz a cieszy. :) Oczywiście komunikaty mogą mieć różne statusy - nie tylko WARNING (np. ERROR, NOTICE, EMERGENCY itp.).

2012-10-02

[psql] Funkcja replace

Jeśli masz potrzebę zmiany ciągu znaków bezpośrednio w PostgreSQL to możesz tego dokonać przy pomocy funkcji replace. Możesz dzięki tej funkcji zamienić znaki nowej linii oraz inne znaki specjalne - wystarczy, że skorzystasz z literki E.

Dla przykładu przedstawiam funkcję zamieniającą znak nowej linii na spację:

replace(przykladowa_kolumna, E'\n','')

2012-09-24

Repozytorium git na niestandardowym porcie ssh

Może się zdarzyć że serwer, na którym znajduje się repozytorium git działa na niestandardowym porcie ssh. W takim wypadku musimy zmodyfikować standardowe sposoby sposoby łączenia się z gitem. W przypadku "klonowania" projektu wpisujemy zamiast:
git clone git@domain.com:project_name
polecenie:
git clone ssh://git@domain.com:/
Jeśli zmiana nastąpiła w momencie, w którym projekt już istnieje to musimy zmienić ustawienia znajdujące się w pliku .git/config:
[remote "origin"]
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
    url = git@domain.com:project_name
na:
[remote "origin"]
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
    url = ssh://git@domain.com:port/project_name
źródło: http://readystate4.com/2011/03/30/working-with-git-repos-on-non-standard-ports/

2012-07-01

Tunelem SSH do Apache'a

Załóżmy, że masz na jakimś serwerze Apache'a, którego nie chcesz wystawiać na świat a jednocześnie chcesz mieć do niego dostęp z każdego miejsca na świecie. :-) Nie chcesz otwierać na firewallu portu 80 ani żadnego innego oprócz tego, przez który logujesz się do maszyny za pomocą SSH (np. 9999). W takim przypadku z pomocą przychodzi tunelowanie - wystarczy zamiast:
ssh -p 9999 user@adres.mojego-serwera.pl
wpisać:
ssh -p 9999 user@adres.mojego-serwera.pl -L 9980:localhost:80
Po takim zabiegu wchodzimy w przeglądarkę, wpisujemy w pole adresu:
http://localhost:9980
i już jesteśmy na Apache'u serwera, który "stoi" na zamkniętym porcie 80.

2012-03-29

NetBeans IDE dla PHP

Dziś postanowiłem odpocząć od Eclipse i poszukać alternatywnego IDE dla PHP - padło na NetBeans.
Pierwsze testy przeszły bardzo pomyślnie - założenie projektu z istniejącego źródła poszło bezboleśnie, svn działa bez żadnych problemów bez konieczności kombinowania w ustawieniach. NetBeans poza obsługą MySql umożliwia również podpięcie się do bazy PostgreSQL - wystarczy jedynie podać parametry - żadnych dodatkowych "szpagatów". To dla mnie fantastyczna sprawa... :-)
Jak na razie problem miałem jedynie z zaznaczaniem bloku tekstu (Block Selection Mode), który w Eclipse dla PHP jest dostępny po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+A. W NetBeans trzeba ściągnąć i zainstalować plugin, który umożliwia tego typu zaznaczanie tekstu. Plugin nazywa się Rectangular Edit Tools i można go znaleźć pod adresem: http://plugins.netbeans.org/PluginPortal/faces/PluginDetailPage.jsp?pluginid=33497

Już po chwili gotów jestem zaryzykować stwierdzenie, że NetBeans IDE w wersji 7.1.1 jest naprawdę godny uwagi... :)