2012-10-02

[psql] Funkcja replace

Jeśli masz potrzebę zmiany ciągu znaków bezpośrednio w PostgreSQL to możesz tego dokonać przy pomocy funkcji replace. Możesz dzięki tej funkcji zamienić znaki nowej linii oraz inne znaki specjalne - wystarczy, że skorzystasz z literki E.

Dla przykładu przedstawiam funkcję zamieniającą znak nowej linii na spację:

replace(przykladowa_kolumna, E'\n','')