2016-04-27

Docker: podstawowe polecenia

Lista lokalnych obrazów

Warto czasem zobaczyć jakie mamy obrazy na dysku:

$ docker images

REPOSITORY      TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
dpz/wildfly-blueocr  latest       22af6d6fe20c    41 hours ago    4.791 GB
dpz/opencv      latest       7124e8b011a8    41 hours ago    4.765 GB
dpz/wildfly      latest       00f0de2d3fdc    41 hours ago    1.397 GB
dpz/system      latest       f1ef0b164424    41 hours ago    1.098 GB
centos        7          778a53015523    4 weeks ago     196.7 MB
trigsoft/wildfly   latest       a251fdfa8320    10 weeks ago    635.4 MB

Usunięcie obrazów i kontenerów

Pracując z Dockerem możesz natknąć się na problem z dużą liczbą obrazów i kontenerów. Aby je wszystkie usunąć jedną komendą wystarczy:

# Delete all containers
docker rm $(docker ps -a -q)
# Delete all images
docker rmi $(docker images -q)

Jeśli chcesz usunąć nieoznaczone obrazy wystarczy:

#!/bin/bash
# Delete untagged images (dangling)
docker rmi -f $(docker images -q --filter "dangling=true")

Wyszukiwanie obrazów

Wyszukiwanie obrazów z repo Dockera

$ docker search wildfly

NAME             DESCRIPTION                   STARS   OFFICIAL  AUTOMATED
jboss/wildfly        WildFly application server image        185         [OK]
openshift/wildfly-8-centos  DEPRECATED - see openshift/wildfly-81-centos7  6          [OK]
piegsaj/wildfly       WildFly 10.0.0.Final on Java 8         4          [OK]
centos/wildfly                                3          [OK]
andreptb/wildfly       Debian Jessie based image with JBoss Wildf...  2          [OK]
emedeiros/wildfly      WildFly 9.0.2.Final with OpenJDK 8       1          [OK]
sewatech/wildfly       Debian + WildFly, in HA mode          1          [OK]
trigsoft/wildfly       WildFly 10.0.0 + Java 8 + PostgreSQL 9.4    1          [OK]
ceagan/wildfly        JBoss Wildfly with XMLStarlet          1          [OK]
hpehl/wildfly-domain     WildFly domain with one domain controller ...  1          [OK]
projectomakase/wildfly    Docker image for WildFly            0          [OK]
huggosantos/wildfly-mysql  wildfly-mysql                  0          [OK]
dthuilot/wildfly-admin    wildfly with admin console enabled.       0          [OK]
huggosantos/wildfly      Wildfly version 9.0.2.Final          0          [OK]
khipu/wildfly        Wildfly 10 / openjdk 8 / alpine 3 and cust...  0          [OK]
vereshus/wildfly       Wildfly application server with Java 8.     0          [OK]
caltha/wildfly        Self contained WildFly application server    0          [OK]
ifbaeunapolis/wildfly    wildfly                     0          [OK]
cnry/wildfly         WildFly Application Server           0          [OK]
sledsoft/wildfly                               0          [OK]
bitnami/wildfly       Bitnami WildFly Docker Image          0          [OK]
jamesnetherton/wildfly    A minimalistic Docker image for WildFly ru...  0          [OK]
dcm4che/wildfly       wildfly based on 8-jre for dcm4che/archive 5  0          [OK]
mihahribar/wildfly      Dockerfile for Wildfly running on Ubuntu 1...  0          [OK]
dolphindev/wildfly      OpenDolphin application server created on ...  0          [OK]

Pobieranie obrazu z repo

Aby pobrać przykładowe repo trigsoft/wildfly, na którym jest WildFly 10.0.0 + Java 8 + PostgreSQL 9.4 wystarczy użyć prostej komendy:

$ docker pull trigsoft/wildfly

Using default tag: latest
latest: Pulling from trigsoft/wildfly
a3ed95caeb02: Pull complete
a07226856d92: Pull complete
17a00fa8d5c0: Pull complete
132e3c60d9a9: Pull complete
f60acd56d870: Pull complete
271ea3c24483: Pull complete
0ad07189dd16: Pull complete
a3d975cb837d: Pull complete
d7102d6afcc6: Pull complete
688ac970b5ea: Pull complete
c30a372a098b: Pull complete
07c3dd598370: Pull complete
cf3cecce1b1d: Pull complete
b29101bafc07: Pull complete
Digest: sha256:a2c25fdbc4a37afa9c2ee559a3eceacbfe7128eacf0a5dc7c846f54542043ff3
Status: Downloaded newer image for trigsoft/wildfly:latest

źródło: techoverflow.net