2011-04-20

[Kohana] Upgrade z 3.0.x na 3.1.x

Upgrade mojej strony (marceen.pl) opartej na Kohanej nie obył się bezboleśnie niestety. Framework cały czas mocno się rozwija a ja - przyznaję się bez bicia - ostatnio nie śledziłem zmian jakie w nim zaszły. :-)
Dziś postanowiłem na własnej skórze zbadać jak mocno się zmieniło to środowisko. I jak się okazuje jest kilka zmian:

Wywołanie widoku

//3.0
$this->request->response = $view;
//3.1
$this->response->body($view);

Wyłapywanie błędu 404


W wersji 3.0 obsługa wyjątku odbywała się w bootstrap.php i wyglądała mniej więcej tak:
try {
  $request->execute();
} catch (Exception $e) { // if its not valid, it gets caught here
  $request->status = 404;
  $request->response = View::factory('errors/404');
}

W wersji 3.1 wygląda to zupełnie inaczej. W bootstrap.php dodajemy jedynie jedną linijkę kodu (koniecznie za Kohana::init()):
set_exception_handler(array('Kruzar_Exception_Handler', 'handle'));
oraz tworzymy klasę Kruzar_Exception_Handler:
class Kruzar_Exception_Handler
{
  public static function handle(Exception $e)
  {
    switch (get_class($e))
    {
      case 'HTTP_Exception_404':
        $response = new Response;
        $response->status(404);
        $view = View::factory('errors/404');
        $view->title = 'ERROR 404 - nie ma takiej strony';
        $view->message = $view->title;
        $view->message .= $e->getMessage();
        echo $response->body($view)->send_headers()->body();
        return TRUE;
        break;
      default:
        return Kohana_Exception::handler($e);
        break;
    }
  }
}
i umieszczamy w /application/classes/kruzar/exception/handler.php

Odchudzony bootstrap.php


Już na przykładzie powyżej widać optymalizację kodu w bootstrap. Zmiany w tym pliku są większe - część kodu związana z uruchomieniem została przeniesiona do pliku index.php. W bootstrap tylko konfigurujemy śrosowisko - podejście bardzo fajne. :-)

Execution Time


W wersji 3.0 miałem informację (pod zdjęciami) o tym jaki jest czas generowania strony. W związku ze zmianami kawałek kodu który za to odpowiadał nieco trzeba było zmienić i przenieść do pliku index.php:
//zamiast
echo Request::factory()
  ->execute()
  ->send_headers()
  ->body();

//piszemy coś takiego:
$request = Request::factory();
$request->execute();

if ($request->response()->body())
{
  $total = array(
   '{memory_usage}'  => number_format((memory_get_peak_usage() - KOHANA_START_MEMORY) / 1024, 2).'KB',
   '{execution_time}' => number_format(microtime(TRUE) - KOHANA_START_TIME, 2).' s.');
  $request->response()->body(strtr((string) $request->response(), $total));
}

echo $request->response()->send_headers()->body();

To zmiany, przez które dziś przebrnąłem - szerszą informację o zmianach można znaleźć tutaj.