2012-09-24

Repozytorium git na niestandardowym porcie ssh

Może się zdarzyć że serwer, na którym znajduje się repozytorium git działa na niestandardowym porcie ssh. W takim wypadku musimy zmodyfikować standardowe sposoby sposoby łączenia się z gitem. W przypadku "klonowania" projektu wpisujemy zamiast:
git clone git@domain.com:project_name
polecenie:
git clone ssh://git@domain.com:/
Jeśli zmiana nastąpiła w momencie, w którym projekt już istnieje to musimy zmienić ustawienia znajdujące się w pliku .git/config:
[remote "origin"]
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
    url = git@domain.com:project_name
na:
[remote "origin"]
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
    url = ssh://git@domain.com:port/project_name
źródło: http://readystate4.com/2011/03/30/working-with-git-repos-on-non-standard-ports/