2013-10-31

[jQuery] Funkcja .live() w jQuery 1.9+

Od wersji 1.9 jQuery nie znajdziesz już funkcji .live() - jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz jej w dalszym ciągu pomoże Ci w tym ten oto fragment kodu:
jQuery.fn.extend({
live: function( types, data, fn ) {
     if( window.console && console.warn ) {
      console.warn( "jQuery.live is deprecated. Use jQuery.on instead." );
     }

     jQuery( this.context ).on( types, this.selector, data, fn );
     return this;
    }
});

źródło: http://stackoverflow.com/questions/8021436/turning-live-into-on-in-jquery

2013-10-25

NetBeans 7.4 i Rectangular Edit Tools

Nowa wersja NetBeans'a (7.4) ma konflikt z pluginem Rectangular Edit Tools. Środowisko wiesza się po kliknięciu w oknie Search Result. Aby rozwiązać ten problem wystarczy dezaktywować wspomniany plugin.

źródło: https://netbeans.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=237529