2011-07-28

[jQuery] Tablica z wynikami wyciągnięta za pomocą $.post

$.post umożliwia (oprócz zwykłych ciągów znaków) odebranie całej tablicy z danymi - bardzo fajna sprawa dzięki której dziś zrobiło mi się lżej na sercu. :) Żeby odebrać taki "array" a nie tylko "string" wystarczy po argumentach funkcji $.post dodać znacznik "json":

$.post("test.php", { "func": "getNameAndTime" },
function(data){
console.log(data.name); // John
console.log(data.time); // 2pm
}, "json");

W pliku test.php z którego pobieramy dane wystarczy zamiast zwykłego

echo "zwykly ciag znakow";
dać

echo json_encode(array("name"=>"John","time"=>"2pm"));

Żródło: http://api.jquery.com/jQuery.post/