2013-03-15

[psql] Import danych w formacie csv do tabeli w bazie danych

Istnieje możliwość szybkiego importu danych z pliku CSV bezpośrednio do tabeli w bazie danych. Poniżej przedstawiam prosty przykład jak tego dokonać:
drop table tabela_testowa;
create table tabela_testowa(
kod VARCHAR(10),
akronim VARCHAR(32),
nazw VARCHAR(128)
);
copy tabela_testowa (kod,akronim,nazw) from stdin with csv delimiter as ';' quote '"';
"0101";"KŘBENHAVNS";"KŘBENHAVNS KOMMUNE"
"AD76";"DSA";"DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS ARBEJDSLŘSHEDSKASSE"
\.
Warto zwrócić uwagę na delimiter i quote. Więcej informacji na temat kopiowania można znaleźć w dokumentacji PostgreSQL'a. :)