2012-12-22

[kohana] Zapis do logów

Kohana::$log->add(Log::WARNING, $msg);
To krótkie polecenie zapisuje nam dowolne informacje do katalogu logs - mała rzecz a cieszy. :) Oczywiście komunikaty mogą mieć różne statusy - nie tylko WARNING (np. ERROR, NOTICE, EMERGENCY itp.).