2013-05-14

[psql] Usunięcie postgresql i apache z autostartu

W przypadku Debiana / Ubuntu / Minta wystarczy użyć polecenia update-rc.d:

PostgreSQL:

sudo update-rc.d -f postgresql remove 
 Removing any system startup links for /etc/init.d/postgresql ...
  /etc/rc0.d/K21postgresql
  /etc/rc1.d/K21postgresql
  /etc/rc2.d/S19postgresql
  /etc/rc3.d/S19postgresql
  /etc/rc4.d/S19postgresql
  /etc/rc5.d/S19postgresql
  /etc/rc6.d/K21postgresql

Apache:

sudo update-rc.d -f apache2 remove
 Removing any system startup links for /etc/init.d/apache2 ...
  /etc/rc0.d/K09apache2
  /etc/rc1.d/K09apache2
  /etc/rc2.d/S91apache2
  /etc/rc3.d/S91apache2
  /etc/rc4.d/S91apache2
  /etc/rc5.d/S91apache2
  /etc/rc6.d/K09apache2

W przypadku potrzeby skorzystania z PostgreSql'a czy Apache'a wystarczy odpalić go ręcznie z konsoli:
sudo /etc/init.d/postgresql start
sudo /etc/init.d/apache2 start