2015-12-17

Can't find a persistence unit named null in deployment

Podczas zabaw z Javą, JPA oraz JBoss napotkałem na problem, przez który straciłem troszkę chwil życia. Przy próbie użycia annotacji @PersistenceContext otrzymywałem błąd serwera: Can't find a persistence unit named null in deployment (...).

Problem okazał się trywialny - mój IDE (Intellij IDEA) przy instalacji JPA utworzył plik persistence.xml w niewłaściwym miejscu. Aby zatem rozwiązać ten kosmiczny problem wystarczy przenieść plik persistence.xml do katalogu your_app_name\src\main\resources\META-INF.

żródło: stackoverflow.com

Install Oracle JDK on Linux Mint 17.3

Ściągamy (do katalogu Pobrane) najnowsze JDK ze strony Oracle w odpowiedniej dla systemu operacyjnego wersji (32-bit lub 64-bit). Następnie rozpakowujemy ściągnięty plik, odpalamy terminal i wpisujemy:

sudo apt-get update
sudo apt-get remove openjdk*
sudo mkdir -p /opt/java
sudo mv ~/Pobrane/jdk1.8.0_65 /opt/java/
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/java/jdk1.8.0_65/bin/java" 1
sudo update-alternatives --set java /opt/java/jdk1.8.0_65/bin/java
java --version

źródło: community.linuxmint.com

2015-12-02

bootstrap-datepicker: position bug

Korzystając z biblioteki bootstrap-datepicker spotkałem się z pewnym błędem w pozycjonowaniu okienka:

Problem rozwiązałem modyfikując kilka linijek w pliku js/bootstrap-datepicker.js:

Przed modyfikacją:

var left = offset.left - appendOffset.left, top = offset.top - appendOffset.top;

Po modyfikacji:

var left = offset.left - appendOffset.left, top = offset.top;