2013-02-20

[js][jquery] Mały przykład regular expression

Wykonanie "if'ka" jedynie w przypadku wpisania do html'owego inputa (o id badane_pole) numeru zgodnie z formatem:

OW/EEE/RR/NNNNN

gdzie:
OW - dwie cyfry
EEE - trzy cyfry lub duże litery
RR - dwie cyfry
NNNNN - pięć cyfr

var rege = /^([0-9]{2})+\/([A-Z0-9]{3})+\/([0-9]{2})+\/([0-9]{5})$/;
if(rege.test($("#badane_pole"))){
    //gogogo!
}

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz