2016-12-28

Stream zamiast forEach

Bez użycia streama (trzeba definiować listę obiektów):
private List buildTransactions(AccountNumber accountNumber) {
  List transactions = new ArrayList<>();
  accountNumber
    .getAccountHistoryList()
    .forEach(accountHistory -> transactions.add(transactionBuilder.build(accountHistory)));

  return transactions;
}
Używając streama możemy tworzenie listy obiektów pominąć:
private List buildTransactions(AccountNumber accountNumber) {
  return accountNumber
    .getAccountHistoryList()
    .stream()
    .map(accountHistory -> transactionBuilder.build(accountHistory))
    .collect(Collectors.toList());
}
Update: Można jeszcze bardziej elegancko:
private List buildTransactions(AccountNumber accountNumber) {
  return accountNumber
    .getAccountHistoryList()
    .stream()
    .map(transactionBuilder::build)
    .collect(Collectors.toList());
}

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz