2016-12-29

Testy logów z log4j

Tworzymy klasę w /src/test/java/pakiet
import org.apache.log4j.AppenderSkeleton;
import org.apache.log4j.Level;
import org.apache.log4j.Logger;
import org.apache.log4j.spi.LoggingEvent;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class LogsHistorySaver extends AppenderSkeleton {
  private List logs;

  public void setUp() {
    logs = new ArrayList<>();
    Logger.getRootLogger().addAppender(this);
  }

  public void tearDown() {
    Logger.getRootLogger().removeAppender(this);
  }

  public List getLogs() {
    return logs;
  }

  @Override
  protected void append(LoggingEvent event) {
    logs.add(new Event(event.getLevel(), String.valueOf(event.getMessage())));
  }

  @Override
  public void close() {

  }

  @Override
  public boolean requiresLayout() {
    return false;
  }

  public class Event {
    private Level level;
    private String message;

    Event(Level level, String message) {
      this.level = level;
      this.message = message;
    }

    public Level getLevel() {
      return level;
    }

    public String getMessage() {
      return message;
    }

    @Override
    public String toString() {
      final StringBuilder sb = new StringBuilder("Event{");
      sb.append("level=").append(level);
      sb.append(", message='").append(message).append('\'');
      sb.append('}');
      return sb.toString();
    }
  }
}
I korzystamy w niej w teście w spoób następujący:
public class KaboomTest {

  private Kaboom sut;

  private LogsHistorySaver logsHistorySaver = new LogsHistorySaver();

  @Before
  public void setUp() throws Exception {
    logsHistorySaver.setUp();
  }

  @Test
  public void log() throws Exception {
    //when
    sut.build();

    //then
    List logs = logsHistorySaver.getLogs();

    assertThat(logs.size()).isEqualTo(3);
    assertThat(logs.get(0).getLevel()).isEqualTo(Level.INFO);
    assertThat(logs.get(0).getMessage()).isEqualTo("First log");
    assertThat(logs.get(1).getLevel()).isEqualTo(Level.INFO);
    assertThat(logs.get(1).getMessage()).isEqualTo("Second log");
    assertThat(logs.get(2).getLevel()).isEqualTo(Level.INFO);
    assertThat(logs.get(2).getMessage()).isEqualTo("Third log");
  }
}

2 komentarze:

 1. This code looks very familiar ;-)

  OdpowiedzUsuń
 2. If this code belongs to You, I am very sorry - I can add your source if You want.

  OdpowiedzUsuń